Pro 11 2017

RasPi – openHAB2 instalace

instalace openHAB na raspbianu je jednoduchá zaležitost, za 5 minutek není co dělat 🙂

openHAB přímo závisí na mé „oblíbené“ Javě, instalace

sudo apt-get install oracle-java8-jdk
 • nyní již vlastní instalace openHABu:
 • přidáme klíče pro APT, aby důvěřovala nové repository
 • 
  wget -qO - "https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=openhab" | sudo apt-key add -
  
  sudo apt-get install apt-transport-https
  
  
 • přidáme odkaz na Stable repozitory a pak načteme novou repozitory
 • 
  echo 'deb https://dl.bintray.com/openhab/apt-repo2 stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/openhab2.list
  
  sudo apt-get update
  
  
 • a můžeme nainstalovat balíčky openhabu
 • sudo apt-get install openhab2
  
  sudo apt-get install openhab2-addons
  

 • následuje zaregistrování služby a její autostart
 • sudo systemctl daemon-reload
  
  sudo systemctl enable openhab2.service
  
  sudo systemctl start openhab2.service
  
  sudo systemctl status openhab2.service
  

 • do 15 minut by se měla služba nastartovat (defaultně na portu TCP/8080 – http://raspi:8080)
 • Permanent link to this article: http://www.elvisek.cz/2017/12/raspi-openhab2-instalace/

  Lis 29 2017

  Debian – rozšíření diskového oddílu

  Rozšíření diskového oddílu za běhu je docela divočina – použijeme fdisk, vymažeme diskový oddíl (partition) a následně ji znovu vytvoříme. Zní to divně, ale je to tak.

  Pusťme se do toho:

  • zjistit aktuální rozložení disku – sudo fdisk -l /dev/sda
   • hlavní jsou start a end hodnoty sektorů u sda2! tohle si zapamatovat!
  • dále spustíme – sudo fdisk /dev/sda
   • budeme rozšiřovat sda2 – tedy partition number 2
    • stiskneme tedy „d“ – delete a partition
    • zvolíme „2“
   • tímto jsme zrušili oddíl, nyní jej vytvoříme znovu
    • stiskneme tedy „n“ – add a new partition
    • vybereme Partition type – „p“ – Primary
    • vybereme Partition number – „2“
    • zvolíme First sector – zde musíme vědět start sektor z původního oddílu – „94208“
    • zvolíme Last sector – zde necháme poslední – „62533291“
   • na informaci, že oddíl obsahuje signaturu ext4 odpovíme, aby ji zanechal
    • Partition #2 contains a ext4 signature.
    • Do you want to remove the signature? [Y]es/[N]o: „n“
   • pak stačí zapsat změny – „w“

  • tímto máme dokončeno a uděláme restart – sudo reboot
  • po úspěšném restartu spustíme – partprobe
   • tím řekneme jádru o nových oddílech
  • a následně –  sudo resize2fs /dev/sda2
   • ten nám diskový oddíl konečně rozšíří na maximální velikost
  • zkontrolujeme novou velikost – sudo fdisk -l /dev/sda nebo df

  A to je vše, nic se nám neztratilo nebo neuteklo. Všechno pěkně funguje!

   

   

  Permanent link to this article: http://www.elvisek.cz/2017/11/debian-rozsireni-diskoveho-oddilu/

  Lis 28 2017

  RasPi – teploměr DS18B20 (1wire) přes i2c bus driver DS2482

  Další možností (preferovanější), jak zobrazit teplotu ze senzoru DS18B20 je přes převodník I2C na 1-Wire sběrnici.

  Zde používám DS2482-100, která obsahuje jednu 1-wire sběrnici. Existuje i druhá SD2484-800, která má 8 nezávislých sběrnic. Koupíme je třeba zde.

  Samozřejmě můžeme na i2c sběrnici ty převodníky skládat pěkně za sebou a udělat si tak z DS2482-100  dvě a více oddělených 1-wire sběrnic.

  Schéma zapojení převodníku:

   

  Nastavení RasPi:

  • přes sudo raspi-config povolíme používání 1-Wire a restartujeme RasPi.
  • zkontrolujeme, že se na sběrnici I2C objevilo nové zařízení – i2cdetect -y 1
   • na obrázku jsou vidět např. dva převodníky s adresou 18 a 19!

  • nainstalujeme OWFS a modul pro python – sudo apt-get -y install owfs python-ow ow-shell
  • po instalaci by měla běžet http služba OW na portu 2121 (http://127.0.0.1:2121)
  • upravíme /etc/owfs.conf
   • zakomentovat řádek
    • # server: FAKE = DS18S20,DS2405
   • zakomentovat řádek
    • # ftp: port = 2120
   • vložit v sekci USB device: DS9490
    • server: device = /dev/i2c-1
   • odstranit komentáře u řádků:
    • mountpoint = /mnt/1wire
    • allow_other
   • pokud máme více 1-wire plus adaptérů (zapojených klasicky paralelně), musíme říct, aby fungoval na všech
    • server: i2c = ALL:ALL
  • uložit a restartovat RasPi
  • vyzkoušíme načíst základní stromovou strukturu z OW ( owgetowdirowreadowwrite )
   • owdir – vypíše strukturu
   • owdir /28.FFA88BA01605 – vypíšeme si vlastnosti senzoru
   • owread /28.FFA88BA01605/temperature – teplota na sezzoru
   • owread /28.FFA88BA01605/type – typ připojeného senzoru

  Připojení OW jako složky file systému – sudo owfs

  • následně již pracujeme jako s file systémem
   • ls -l /mnt/1wire/
   • cat /mnt/1wire/bus.0/28.FFA88BA01605/temperature
   • cat /mnt/1wire/bus.0/28.*/temperature

  Nakonec jednoduchý python skript na hromadné načtení dat:

  import ow
  ow.init('localhost:4304')
  sensorlist = ow.Sensor('/').sensorList()
  for sensor in sensorlist:
  print('Device Found')
  print('Address: ' + sensor.address)
  print('Family: ' + sensor.family)
  print('Alias: ' + sensor.alias) 
  print('ID: ' + sensor.id)
  print('Type: ' + sensor.type)
  print('Temperature: ' + sensor.temperature)
  print(' ')
  

  PS1: vypnutí zbytečných služeb:

  • sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install disable owftpd
  • sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install disable owhttpd

  PS2: vytvoření aliasů (pojmenování) pro jednotlivé senzory

  • do konfiguračního souboru /etc/owfs.conf vložíme řádek
   • alias = /etc/owfs_alias
  • vytvoříme soubor /etc/owfs_alias a naplníme jej
   • 28.FF4A53811605FC = Obyvak
   • 28.FFA88BA0160587 = Loznice
  • restartujeme službu OW
   • sudo /etc/init.d/owserver restart

  Permanent link to this article: http://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-teplomer-ds18b20-pres-i2c-1wire/

  Lis 24 2017

  RasPi – spouštění z SSD (nebo jiného USB media)

  Pro spouštění RasPi (verze 1, 2 a Zero) máme jedinou možnost – microSD karta (pokud máme RasPi 3, tak ta už podporuje boot z USB).

  Mno, to ale není úplně pravda, můžeme si pomoci jedním hackem. Spouštění probíhá přes DOSovský zavaděč, který leží na první partition (FAT32) microSD karty o velikost asi 60MB. Za ní je druhá, již linuxová klasická, partition ext4.

  Důvod: asi je jasný, ale kdo by náhodou … je to životnost SD karty, resp. počet zápisů má zde své limity. Pokud na této kartě běží systém, který často zapisuje (např. databáze MySQL), je životnost cca 1/4 roku.

   

  A zde můžeme tedy použít následující trik. MicroSD kartu budeme i nadále potřebovat, ale jen při bootování, ostatní práci přenecháme na disku.

  😈 Zazálohujte si data na microSD kartě i USB disku. Pokud o ně přijdete, je to jen a jen vaše chyba! 😈

   • nejprve si zjistíme, jak jsou disky identifikovány systémem – lsblk

  • sda je SSD disk připojený přes USB a mmcblk0 je microSD
  • teď máme dvě možnosti – čistá instalace nebo klonování stávajícího systému
  • čistá instalace:
   • Pro/Proti : rychlé nasazení, čistý systém. bez konfigurace a dat
   • stáhneme image z raspberrypi.org, rozbalíme zip a zapíšeme na SSD – sudo dd bs=4M status=progress conv=fsync if=raspbian-stretch-lite.img of=/dev/sda
  • klonování stávajícího systému:
   • Pro/Proti:  stejná konfigurace a data. extra pomalé vytváření klonu
   • je doporučováno zjistit si aktuální velikost block – sudo fdisk -l /dev/mmcblk0 a ten použít při následujícím příkazu bs=512
   • celou stávající microSD naklonujeme na SSD – sudo dd status=progress bs=512 if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda
  • a už jen upravíme cmdline.txt (nachází se na microSD v /boot), kde změníme v parametru novou cestu na ext4 partition, která obsahuje systém s daty na SSD – root=/dev/sda1
  • pokud vše zafungovalo, po restartu RasPi nám naběhnul v pořádku systém z SSD
  • volitelně můžeme vyčistit microSD – ponecháme pouze boot partition FAT32 (LBA)

  Permanent link to this article: http://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-spousteni-z-ssd/