Category: macOS

OS X – monitorování síťového provozu

Pro diagnostiku na síti lze použít příkaz : sudo tcpdump -i en0, kde en0 je interface, na kterém má poslouchat. K výpisu pouze ping (icmp) použijeme : sudo tcpdump -i en0 icmp Pro omezení na konkrétní adresu (dns nebo ip adresou) použijeme : sudo tcpdump -i en0 host www.elvisek.cz Adres můžeme mít i více spojené …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2016/06/os-x-monitorovani-sitoveho-provozu/

OS X – připojení na seriové rozhraní

Pro připojení na serivou linku (COM port nebo redukce USB<>COM) pomocí příkazu : screen /dev/tty.S0, nebo např. screen /dev/tty.usbserial-FTF5AKY4

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2016/06/os-x-pripojeni-na-seriove-rozhrani/

OS X – ruční aktualizace aplikací z App Store

Pokud při aktualizaci pomocí App Store není vidět daná aktualizace, řešením je otevřít terminál a spustit příkaz : softwareupdate -l. Tímto dojde k vyhledaní dostupných aktualizací. A pro instalaci všech dostupných aktualizací : softwareupdate -i -a. Po updatu je samozřejmě restartujeme OS-X dle potřeby.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2016/05/os-x-rucni-aktualizace/