RasPi – ovládání relé modulu

Pro ovládání reléového modulu přes RasPi.

Relé modul (4 channel relay module) prodávají na AliExpressu za 1-2€, např. zde

Konfigurace Raspbian

 • ovládání pomocí skriptů v pythonu (viz níže)
 • zapojení pinů na GPIO
  GPIO
  Relay Pi GPIO
  GND pin 6 (GND)
  Vcc pin 2 (5V)
  IN1 pin 29 (GPIO 5)
  IN2 pin 31 (GPIO 6)
  IN3 pin 33 (GPIO 13)
  IN4 pin 35 (GPIO 19)
 • jednotlivé stavy přepínáme přivedením log. 0 nebo 1 na GPIO
 • základní ovládací skript v py
relay_on.py

import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

print „nastavení sběrnice GPIO na výstupní režim“
GPIO.setup(5,GPIO.OUT)
GPIO.setup(6,GPIO.OUT)
GPIO.setup(13,GPIO.OUT)
GPIO.setup(19,GPIO.OUT)
time.sleep(1)

print „Zapínám 5 – high“
GPIO.setup(5,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)

print „Zapínám 6 – high“
GPIO.setup(6,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)

print „Zapínám 13 – high“
GPIO.setup(13,GPIO.HIGH)
time.sleep(1)

print „Zapínám 19 – high“
GPIO.setup(19,GPIO.HIGH)

relay_off.py

import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)

print „Vypínám 5 – low“
GPIO.setup(5,GPIO.LOW)
time.sleep(1)

print „Vypínám6 – low“
GPIO.setup(6,GPIO.LOW)
time.sleep(1)

print „Vypínám13 – low“
GPIO.setup(13,GPIO.LOW)
time.sleep(1)

print „Vypínám19 – low“
GPIO.setup(19,GPIO.LOW)

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-ovladani-rele-modulu/

RasPi – podpora RTC DS3231 (hodiny reálného času)

Pokud není RasPi připojeno do internetu a tím pádem nevidí na NTP servery, které mu dodají přesný čas, můžeme použít RTC modul.

Modul DS3231 prodávají na AliExpressu za 1€, např. zde nebo zde

Konfigurace Raspbian

 • instalace potřebných tools – sudo apt-get install -y i2c-tools
 • povolení modulu v /etc/modules přidáme následující řádky
modules
i2c-bcm2835

i2c-dev

rtc-ds1307

 • přidáme informace do /etc/rc.local. Tím vysvětlíme kernelu, že máme na I2C sběrnici 0 zařízení 68 – RTC zdroj časomíry.
rc.local
echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device

hwclock -s

 • restartujeme RasPi
 • zapojení pinů z DS3231 na GPIO
GPIO
DS1307 Pi GPIO
GND pin 14 (GND)
Vcc pin 17 (3.3V)
SDA pin 3 (I2C SDA)
SCL pin 5 (I2C SCL)
 • otestování, že vidíme modul provedeme příkazem sudo i2cdetect -y 1
 • pokud vidíme toto, máme modul k dispozici (#68 je hex adresa RTC modulu na I2C sběrnici)
 • přes sudo raspi-config nastavíme správný timezone ( Europe/Prague )

 

 • nyní již můžeme nastavit aktuální datum a čas do systému : sudo date -s „19 NOV 2017 23:00:00“ nebo přes NTP server ntptime -s ntp.nic.cz
 • zapsat aktuální datum a čas do RTC : sudo hwclock -w
 • zkontrolovat stav v RTC : sudo hwclock -r
 • restartujeme RasPi a zkontrolovat datum a čas v systému po spuštění – date; hwclock -r

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-podpora-rtc-ds3231-hodiny-realneho-casu/

RasPi – instalace Rasbianu

Instalace je jednoduché kopírování image na microSD a následné spuštění.

 • stažení image – aktuální klon z Debianu – Stretch (Lite protože nechceme GUI :)) – dostupné zde
 • přes tool Etcher naplníme microSD staženým imagem
 • zde máme možnost doplnit nově vzniklou instanci o konfiguraci systému – především připojení na Wi-Fi hned po prvním bootování, povolení SSH a další úpravy v config.txt
 • microSD vložit do RasPi, nechat nabootovat
 • výchozí login a heslo je: pi / raspberry

Připojení na Wi-Fi hned po prvním bootování

 • podmínkou je, uložit na boot jednotku soubor wpa_supplicant.conf, který ponese odpovídající údaje pro připojení k WiFi síti
wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

country=CZ

network={

ssid=“AP-nazev_wifi“

psk=“silený_kod_je_zaheslovany_SSID_a_PSK“

}

 • psk dostaneme pomocí příkazu : wpa_passphrase „AP-nazev_wifi“ „heslo_k_wifi“
 • po tomto by mělo proběhnout automatické připojení, IP adresa z DHCP

Povolení SSH  hned po prvním bootování:

 • podmínkou je, uložit na boot jednotku prázdný soubor ssh

Raspi-Config:

 • jedno z prvotních nastavení – sudo raspi-config
  • změna hesla u „pi“ uživatele
  • změna názvu „raspberry“
  • Localisation Options
   • změna/výběr „locales“, „time zony“
  • Interfacing Option
   • povolení P2 SSH, P5 I2C, P7 1-Wire
  • Advanced Option
   • A1 rozšíření filesystému (pouze na SD kartě)
   • A3 – změna přidělené pamětí pro GPU (pro text stačí 16MB, pro multimediální centrum necháme 64 nebo 128MB)
   • A4 – změna výstupu zvuku na 3,5jack nebo HDMI (nechám klidně „auto“)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-instalace-rasbianu/

RasPi – teoretická přípravka

Raspberry Pi 2 (model B)

 • rozvržení pinů, nebo detailnější popis jednotlivých pinů na PINout.xyz

 

Raspberry Pi 3  je stejná jako 2ka, jen s přidanou integrovanou Wi-Fi 802.11n a Bluetooth 4.1

 

OS máme na výběr plnou řadu, podle požadovaného určení si vybereme:

k uložení image na microSD kartu – appl Etcher – ke stažení zde

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-teoreticka-pripravka/