Website – Mechové obrazy a dekorace

WWW.MECHDEKORACE.CZ

„Dekorativní mechové plochy jsou ideálním způsobem, jak během krátké chvíle velmi efektivně a stylově oživit Váš domov, kancelářské prostory nebo restaurace.“

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2022/01/website-mechove-dekorace/

MacOS – povolení TouchID pro autorizaci sudo

Na macbookách s TouchID, si můžeme povolit využívat tuto autorizaci pro spouštění sudo operací (vykonání operací s oprávněními jiného uživatele).

Nastavení provedeme úpravou souboru /etc/pam.d/sudo, kde přidáme na první řádek: auth sufficient pam_tid.so. Před změnou si vše pečlivě zazálohujeme: cp /etc/pam.d/sudo /etc/pam.d/sudo.bak

Soubor sudo by měl tedy vypadat nějak takto:

Následně se již sudo operace nemusí autorizovat klasickým heslem, ale právě přes TouchID. Samozřejmě heslo funguje nadále také.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2021/10/macos-povoleni-touchid-pro-autorizaci-sudo/

MacOS – instalace mc přes brew (midnight commander)

Souborový správce midnight commander si na macos nainstalujeme pohodlně přes brew.

Pro instalaci tedy spustíme: brew install mc

Pokud při spuštění mc jako root, dostaneme následující chybu read (subshell_pty…): No such file or directory (2), kterou způsobuje nesprávně nastavený bash shell, opravíme ji následovně: sudo dscl . -change /Users/root UserShell /bin/sh /bin/bash

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2021/10/macos-instalace-mc-pres-brew/

MacOS – detailní informace o disku

K získání detailnějších informací o disku, zvláště u verzí s M1 procesorem, lze použít nástroj smartmontools.

Instalaci provedeme přes brew, tedy : brew install smartmontools

Následně si potřebujeme zjistit název disku: diskutil list

A samotný výčet stavu disku ze S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) je pak už jednoduchý: smartctl -a disk0

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2021/10/macos-detailni-informace-o-disku/