Loxone – propojení s Kodi

Je na čase si pohrát s Kodi, která je doma u všech TV jako multimediální centrum. Propojení se bude provádět pomocí pluginu, který se nainstaluje do Kodi a následně pomocí virtuálních vstupů u Loxony dostaneme potřebné informace.

Příprava je tedy jasná, nainstalovat do Kodi tento plugin (Callback handler) a nastavit jej na propojení s Loxone.

instalace ZIP modulu
nainstalovaný Callback Handler
nastavený Callback handler na adresu Loxone Miniserveru

V Loxone Configu vytvoříme virtuální UDP vstup (IP adresu použijeme Kodi, port UDP 7000).
Následně vytvoříme virtuální příkaz, který bude načítat již vlastní akce z Kodi (movie_started,paused,stopped,…)

vytvoření virtuálního UDP vstupu
vytvoření virtuálního UDP příkazu

Tímto dostaneme z Kodi informaci, jaká byla provedena akce. Pro vzdálené ovládání Kodi můžeme využít Virtuální HTTP příkaz a ovládat ji pomocí Web Interface API. Návod zde. Původní návod v DE – zde.

Permanent link to this article: https://www.elvisek.cz/2018/10/loxone-ovladani-kodi/

RasPi – instalace InfluxDB

InfluxDB je velmi jednoduchá databáze pro ukládání dat, která se mění v čase (monitoring, aplikační metriky, IoT data nebo real-time analýzy).

Instalace a konfigurace se provádí následovně:

  • instalace z repozitáře – sudo apt-get install influxdb
  • konfigurace je v /etc/influxdb/influxdb.conf
  • spuštění služby – sudo service influxdb start
  • její status – sudo systemctl status influxdb

Ověření, že je funční pomocí webového prohlížeče – http://[ipadresa]:8086. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se stránka – 404 page not found. 🙂

Úvodní příručka – zde. Instalační příručka – zde

Permanent link to this article: https://www.elvisek.cz/2018/10/raspi-instalace-influxdb/

RasPi – instalace Node-RED

Node-RED – grafický nástroj pro programování funkčních bloků IoT

Instalace se provádí (dle ofiko instrukcí) pomocí bash skriptu, tedy:

bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/raspbian-deb-package/master/resources/update-nodejs-and-nodered)

Po úspešné instalaci povolíme spouštení po startu – sudo systemctl enable nodered.service

službu spustíme manuálně – node-red-start

přístup je na – http://[ipadresa]:1880

Pokud všechno funguje, přidáme si např. modul pro komunikaci s Loxone, přes pravé horní menu přejdeme na Manage palette

kde vyhledáme na záložce Install – „loxone“ – modul node-red-contrib-loxone

po instalaci se nám přidali další funkční bloky v levém menu

Permanent link to this article: https://www.elvisek.cz/2018/10/raspi-instalace-node-red/

Debian – syslog server

Centralizovaný syslog server, postavený na Debianu. Jednoduchá instalace a konfigurace 🙂

Instalace – sudo apt-get install rsyslog

spuštění služby – systemctl start rsyslog.service

zjištění stavu služby – systemctl status rsyslog.service

konfigurace je v /etc/rsyslog.conf, zde odkomentujeme TCP a UDP na portu 514:

provides UDP syslog reception
module(load=“imudp“)
input(type=“imudp“ port=“514″)

provides TCP syslog reception
module(load=“imtcp“)
input(type=“imtcp“ port=“514″)

po změně restart služby – sudo systemctl restart rsyslog

kontrola, že běží na portu 514 – sudo netstat –tulpn | grep rsyslog

 

Permanent link to this article: https://www.elvisek.cz/2018/10/debian-syslog-server/