NAS – Synology – upgrade RAM

U nového Synology DS918+ jsem se rozhodl pro další upgrade – navýšení operační paměti. Standardní (základní) velikost RAMky je v tomto systému 4GB. Což je pro většinu operací více než dostačující. Maximum, co ale tento typ zvládne, je 16GB.

Jelikož NASku používám ve spojení s Dockerem, ve kterém jsou spuštěné další a další aplikace (kontejnery) je více operační paměti potřeba.

Instalace nové paměti je opět jednoduché, podobné jako u instalace SSD cache. Po vypnutí NASky je potřeba vysunout všechny disky z přední strany, poté se objeví v útrobách místo po pravé straně, kde jsou sloty RAM.

Typ pamětí je DDR3L, v provedení SO-DIMM, zde konkrétně jsem zvolil Kingston Value 8GB DDR3L 1600 CL11 SO-DIMM.

Po instalaci pamětí a vrácení disků zpět ve správném pořadí, jak byli původně, můžeme NASku zapnout a počkat si na výsledek 🙂

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/10/nas-synology-upgrade-ram/

NAS – Synology – Docker

Pracant Docker. Je to otevřená platforma, která slouží k vytváření, odesílání a spouštění aplikací v samostaných kontejnerech. Aplikace je virtualizována a lze tedy spouštět v systému DSM. Repozitář obsahuje tisíce již vytvořených zásobníků od vývojářů z celého světa.

Pro instalaci je v DMS Synology k dispozici přímo balíček Docker od vývojářů Docker Inc.

Po dokončení instalace dockeru můžeme zrovna začít s instalací vybraného kontejneru. Přes menu Registr máme k dispozici kontejnerové obrazy z repozitáře Docker Hubu.

Kontejner stáhneme na lokálního image uložiště, z něhož následně vytváříme spustitelný kontejner. V konfiguraci následně můžeme zmenit vlastnosti kontejneru – automatický start, omezení zdrojů, nastavení portů (aby se na beřízí kontejner dalo vůbez ze sítě dostat, je potřeba přemapovat porty), přidat další proměnné pro kontener.

Po spuštění zkontrolujeme přemapované porty, můžeme nahlédnout do protokolů kontejneru a případně otevřít terminal konterjneru (pokud to podporuje) a doladit konfiguraci.

Ještě drobná zmínka k sítím. V dockeru lze samozřejmě přidat další sítě, které budou distribuovány pro spuštěné kontejnery. Přidání další sítě je jednoduché, jen je pak potřeba nezapoměnou na routování i clientů nebo přímo jako statická routa na routeru.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/10/nas-synology-docker/

Powershell na MacOS

Jj, peklo zamrzlo a je tam docela i pěkně. Přes Brew si nainstalujeme Powershell 🙂

Pokud teda ještě homebrew nemáme, tak si jej nainstalujeme. Domovská stránka tohoto projektu je https://brew.sh, a vlastní instalace je jednoduchá: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Instalace nějakou dobu trvá, stahují se potřebné soubory pro kompilaci, mimo jiné se instalují Xcode Command Line tooly, přes které se všechno zkompiluje.

Po instalaci můžeme skočit na instalaci vlastního powershellu a to již pomocí : brew cask install powershell.

a to je vše … no vážně 🙂 spuštění powershellu pomoci pwsh

Do tohoto powershellu si můžeme již instalovat další moduly, podle potřeby.

Microsoft Azure :

Install-Module -Name AzureAD -AllowClobber

Microsoft Exchange Online:

$Creds = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Creds -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

PS: Bohužel po čase narazíme na výjimky, které zde nepracují tak, jak očekáváme z Windows. zde nezbývá než počkat na update nebo opravu … ale i tak je to mocný nástroj, který stojí za to 🙂

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/10/powershell-na-macos/

iOS 14 – developer :)

iOS – developer profile (Install Configuration Profile directly on any iOS device and receive OTA updates) – iOS_14_Beta_Profile

iPadOS – developer profile – iOS_iPadOS_14_Beta_Profile

watchOS – developer profile – watchOS_7_Beta_Profilemobileconfig

macOS – developer profile – macOSDeveloperBetaAccessUtility

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/07/ios-14-developer/