Debian – web server – Apache2, DTB, PHP (LAMP)

Instalace webového serveru Apache2 na Debianu je jednoduchá, pomocí apt-get nainstalovat základní balíčky. V základní konfiguraci je server předkonfigurován a stačí jej pouze spustit.

Pro základní instalaci tedy postačí následující:

Instalace Apache2 serveru
sudo apt-get -y install apache2
Snímek obrazovky 2016-07-05 v 8.05.05
Instalace Databázového serveru
sudo apt-get -y install mariadb-server mariadb-client
sudo mysql_secure_installation
Instalace PHP
sudo apt-get -y install php
sudo apt-get -y install libapache2-mod-php
Instalace PHP - moduly
sudo apt-get -y install php-mysqlnd
sudo apt-get -y install php-curl php-gd php-intl php-pear php-imagick
sudo apt-get -y install php-imap php-mcrypt php-memcache php-pspell php-recode php-snmp
sudo apt-get -y install php-tidy php-xmlrpc php-xsl
sudo service apache2 restart

Instalace PHP - modul cache
sudo apt-get install php5-apcu && sudo service apache2 restart
Instalace phpMyAdmin
sudo apt-get -y install phpmyadmin
Instalace Adminer
sudo apt-get -y install adminer

Snímek obrazovky 2016-07-05 v 8.13.26

Rozšířená konfigurace:

 • povolení SSL modulu, následně provést restart a následná kontrola stavu služeb apache
sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart
sudo systemctl status apache2.service
 • povolení Rewrite (mod_rewrite) modulu (nutný následný restart služeb)
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart
sudo systemctl status apache2.service

v /etc/apache2/sites-available/ povolit rewrite

DocumentRoot /var/www
<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
 • kontrola konfigurace
apache2ctl configtest
 • debug konfigurace
apache2ctl -S
 • při chybě připojení lokálně do databáze „ERROR 1698 (28000): Access denied for user ‚root’@’localhost'“ je potřeba přistupovat jako root, tedy : sudo mysql -h localhost -u root -p –protocol=socket
 • vytvoření uživatele do MySQL s plnými právy
CREATE USER 'elvisek'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hesloheslo';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'elvisek'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2016/06/debian-web-server-apache2/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.