RasPi – instalace Grafana

Grafana – celkem jednoduchý nástroj pro vytváření jakýkoliv grafů z jakýchkoliv zdrojů dat.

Podporovaných zdrojů (pluginů) dat je hromada – více na oficialní stránce Grafany.

Instalace na RasPi je opět jednoduchá.

Hotový balíček (.deb) pro RasPi 2/3 je k dispozici zde.

Pokud je potřeba, můžeme jej nainstalovat z repozitu

curl https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=bintray | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.bintray.com/fg2it/deb jessie main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana

Nainstalovanou Grafanu povolíme spouštět po startu a spustíme

sudo /bin/systemctl enable grafana-server
sudo /bin/systemctl start grafana-server

Konfigurace jsou prováděny přes /etc/grafana/grafana.ini a log si ukládá do /var/log/grafana/grafana.log.

Výchozí username a password je admin / admin
Výchozí port je 3000, který lze změnit v konfiguračním souboru.
Pokud chceme změnit na TCP/80, musíme ještě předtím přidělit v systému oprávnění.

# editujeme konfigurační soubor - změníme http_port = 80
sudo mcedit /etc/grafana/grafana.ini
# přidělíme oprávnění službě grafana-server používat port TCP/80
sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/sbin/grafana-server
# restartujeme grafana-server
sudo /etc/init.d/grafana-server restart
# zkontrolujeme log, že vše naběhlo v pořádku
sudo tail -n15 /var/log/grafana/grafana.log

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-instalace-grafana/