RasPi – teploměr DS18B20 (1wire) přes i2c bus driver DS2482

Další možností (preferovanější), jak zobrazit teplotu ze senzoru DS18B20 je přes převodník I2C na 1-Wire sběrnici.

Zde používám DS2482-100, která obsahuje jednu 1-wire sběrnici. Existuje i druhá SD2484-800, která má 8 nezávislých sběrnic. Koupíme je třeba zde.

Samozřejmě můžeme na i2c sběrnici ty převodníky skládat pěkně za sebou a udělat si tak z DS2482-100  dvě a více oddělených 1-wire sběrnic.

Schéma zapojení převodníku:

 

Nastavení RasPi:

 • přes sudo raspi-config povolíme používání 1-Wire a restartujeme RasPi.
 • zkontrolujeme, že se na sběrnici I2C objevilo nové zařízení – i2cdetect -y 1
  • na obrázku jsou vidět např. dva převodníky s adresou 18 a 19!

 • nainstalujeme OWFS a modul pro python – sudo apt-get -y install owfs python-ow ow-shell
 • po instalaci by měla běžet http služba OW na portu 2121 (http://127.0.0.1:2121)
 • upravíme /etc/owfs.conf
  • zakomentovat řádek
   • # server: FAKE = DS18S20,DS2405
  • zakomentovat řádek
   • # ftp: port = 2120
  • vložit v sekci USB device: DS9490
   • server: device = /dev/i2c-1
  • odstranit komentáře u řádků:
   • mountpoint = /mnt/1wire
   • allow_other
  • pokud máme více 1-wire plus adaptérů (zapojených klasicky paralelně), musíme říct, aby fungoval na všech
   • server: i2c = ALL:ALL
 • uložit a restartovat RasPi
 • vyzkoušíme načíst základní stromovou strukturu z OW ( owgetowdirowreadowwrite )
  • owdir – vypíše strukturu
  • owdir /28.FFA88BA01605 – vypíšeme si vlastnosti senzoru
  • owread /28.FFA88BA01605/temperature – teplota na sezzoru
  • owread /28.FFA88BA01605/type – typ připojeného senzoru

Připojení OW jako složky file systému – sudo owfs

 • následně již pracujeme jako s file systémem
  • ls -l /mnt/1wire/
  • cat /mnt/1wire/bus.0/28.FFA88BA01605/temperature
  • cat /mnt/1wire/bus.0/28.*/temperature

Nakonec jednoduchý python skript na hromadné načtení dat:

import ow
ow.init('localhost:4304')
sensorlist = ow.Sensor('/').sensorList()
for sensor in sensorlist:
print('Device Found')
print('Address: ' + sensor.address)
print('Family: ' + sensor.family)
print('Alias: ' + sensor.alias) 
print('ID: ' + sensor.id)
print('Type: ' + sensor.type)
print('Temperature: ' + sensor.temperature)
print(' ')

PS1: vypnutí zbytečných služeb:

 • sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install disable owftpd
 • sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install disable owhttpd

PS2: vytvoření aliasů (pojmenování) pro jednotlivé senzory

 • do konfiguračního souboru /etc/owfs.conf vložíme řádek
  • alias = /etc/owfs_alias
 • vytvoříme soubor /etc/owfs_alias a naplníme jej
  • 28.FF4A53811605FC = Obyvak
  • 28.FFA88BA0160587 = Loznice
 • restartujeme službu OW
  • sudo /etc/init.d/owserver restart

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2017/11/raspi-teplomer-ds18b20-pres-i2c-1wire/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.