MacOS – homebrew

Brew je správce balíčků, tak jak jej známe z linuxu. Domovská stránka tohoto projektu je https://brew.sh

Vlastní instalace je jednoduchá: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Instalace nějakou dobu trvá, stahují se potřebné soubory pro kompilaci, mimo jiné se instalují Xcode Command Line tooly, přes které se všechno zkompiluje.

Následně opravíme drobnou chybu, pokud používáme zsh shell, přidáme cestu do systémové proměnné PATH: echo 'eval $(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)' >> .zprofile, a upravíme i soubor .zshrc: export PATH=/opt/homebrew/bin:/opt/local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:$PATH

Pro aktualizaci, vyčištění starých balíčků spustíme: brew update && brew upgrade && brew cleanup && brew doctor

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/09/macos-homebrew/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.