MacOS – Powershell

Jj, peklo zamrzlo a je tam docela i pěkně. Přes Brew si nainstalujeme Powershell 🙂

Pokud teda ještě homebrew nemáme, tak si jej nainstalujeme. Domovská stránka tohoto projektu je https://brew.sh, a vlastní instalace je jednoduchá: /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Instalace nějakou dobu trvá, stahují se potřebné soubory pro kompilaci, mimo jiné se instalují Xcode Command Line tooly, přes které se všechno zkompiluje.

Po instalaci můžeme skočit na instalaci vlastního powershellu a to již pomocí : brew cask install powershell.

a to je vše … no vážně 🙂 spuštění powershellu pomoci pwsh

Do tohoto powershellu si můžeme již instalovat další moduly, podle potřeby.

Microsoft Azure :

Install-Module -Name AzureAD -AllowClobber

Microsoft Exchange Online:

$Creds = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Creds -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session -DisableNameChecking

PS: Bohužel po čase narazíme na výjimky, které zde nepracují tak, jak očekáváme z Windows. zde nezbývá než počkat na update nebo opravu … ale i tak je to mocný nástroj, který stojí za to 🙂

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/10/powershell-na-macos/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.