MacOS – Powershell

Jj, peklo zamrzlo a je tam docela i pěkně. Přes Brew si nainstalujeme Powershell 🙂

Pokud teda ještě homebrew nemáme, tak si jej nainstalujeme – MacOS – brew.

Vlastní instalace powershellu (v.7) je opět jednoduchá: brew install powershell.

A to je vše … no vážně 🙂 spuštění powershellu pomoci pwsh

Do tohoto powershellu si můžeme již instalovat další moduly (viz níže).

Pro úspěšné připojení je potřeba mít nainstalovanou OpenSSL knihovnu: sudo port install openssl +universal nebo brew install openssl a následně nainstalovat podporu WSMan:

pwsh -Command 'Install-Module -Name PSWSMan'
sudo pwsh -Command 'Install-WSMan'

Microsoft Azure

## instalace modulu
#Install-Module -Name Az -Scope CurrentUser -Repository PSGallery -Force
## import modulu
Import-Module -Name Az
## přihlášení
Connect-AzAccount

Microsoft Exchange Online

## instalace modulu
#Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser -Repository PSGallery -Force
## import modulu
Import-Module ExchangeOnlineManagement
## přihlášení
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName elvisek@elvisek.cz -ShowBanner:$true

Sharepoint Online

## instalace modulu
#Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -Scope CurrentUser -Repository PSGallery -Force
## přihlášení
Connect-SPOService -Url https://elvisek-admin.sharepoint.com

Microsoft Teams

## instalace modulu
#Install-Module -Name MicrosoftTeams
## import modulu
Import-Module -Name MicrosoftTeams
## přihlášení
Connect-MicrosoftTeams
## otevření management session
$session = New-CsOnlineSession 
Import-PSSession $session

Přímý odkaz na tento článek: https://www.elvisek.cz/2020/10/powershell-na-macos/

1 pings

  1. […] MacOS – Powershell […]

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.